വീട് > വാർത്ത > കമ്പനി വാർത്ത

ഷാൻഡോങ് മിംഗ്ജി കെമിക്കൽ പ്രോജക്റ്റിനായി സോംട്രൂ ഓട്ടോമേഷൻ കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ഓട്ടോമേഷൻ സൊല്യൂഷൻ നൽകുന്നു

2023-11-29

ഓട്ടോമേഷൻ വ്യവസായത്തിലെ മുൻനിര കളിക്കാരനായ ജിയാങ്‌സു സോംട്രൂ ഓട്ടോമേഷൻ ടെക്‌നോളജി കമ്പനി, ഷാൻഡോംഗ് മിംഗ്‌ജി കെമിക്കലിനൊപ്പം ഒരു പ്രധാന പ്രോജക്‌റ്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി അഭിമാനത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നവീകരണത്തിനും മികവിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് അടിവരയിടിക്കൊണ്ട്, ഷാൻഡോംഗ് മിംഗ്ജി കെമിക്കൽ പ്രോജക്റ്റിനായി Somtrue അത്യാധുനിക 200L പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫില്ലിംഗ് ലൈൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു.


ശക്തമായ ആസിഡുകളും ബേസുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും സങ്കീർണ്ണവും പ്രത്യേകവുമായ ഓട്ടോമേഷൻ ആവശ്യകതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ Somtrue യുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും Shandong Mingji കെമിക്കൽ പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യാവസായിക ഓട്ടോമേഷനിലെ കൃത്യതയ്ക്കും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള സോംട്രൂവിൻ്റെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് 200L പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫില്ലിംഗ് ലൈൻ.


സോംട്രൂവിൻ്റെ സമഗ്രമായ സൊല്യൂഷനിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമായ ആസിഡുകളും ബേസുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ, സാമഗ്രികളുടെ തടസ്സമില്ലാത്തതും സുരക്ഷിതവുമായ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫില്ലിംഗ് ലൈൻ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, സുസ്ഥിരവും സുരക്ഷിതവുമായ ഓട്ടോമേഷൻ സൊല്യൂഷനുകളോടുള്ള സോംട്രൂവിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഉയർന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


ഷാൻഡോംഗ് മിംഗ്ജി കെമിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചത്, വൈവിധ്യമാർന്ന വ്യവസായങ്ങളുടെ തനതായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നൂതന ഓട്ടോമേഷൻ സൊല്യൂഷനുകൾ നൽകുന്നതിൽ വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയെന്ന നിലയിൽ സോംട്രൂവിൻ്റെ പ്രശസ്തി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. സോംട്രൂ നവീകരണത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ ഭേദിക്കുന്നത് തുടരുമ്പോൾ, അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ വ്യവസായങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നൽകുന്നതിൽ കമ്പനി മുൻനിരയിൽ തുടരുന്നു.


200L fully automatic filling line

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept